Ngôn ngữ
Cuộc sống tại Hàn Quốc
Hội thoại tiếng Hàn Quốc
Thích nghi với Xã hội Hàn Quốc
Hỗ trợ Sinh hoạt Nông thôn
Hỗ trợ cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc
Hỗ trợ Y tế
Mang thai và Sinh con / Giáo dục Trẻ em
Hệ thống An sinh Xã hội
Thông tin về Tuyển dụng và Việc làm
Việc làm và Lao động
Trung tâm Việc làm Mới cho Phụ nữ
Trao đổi Văn hóa
Cạnhtranhvềvịngon
Webzine
Di sản văn hóa thế giới do UNESCO bầu chọn
Thông báo
Thông báo
Tài liệu tham khảo
Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
Trung tâm Tư vấn
Tổng Đài Danuri 1577-1366
Hướng dẫn Phòng ngừa Lừa đảo Hôn nhân Quốc tế 02-333-1311
Tư vấn Trực tuyến
구글번역
구글번역 닫기

좌측메뉴

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa

서브 콘텐츠 시작

현재 페이지 위치

  • Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
  • Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa

Giới thiệu về Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ cuộc sống ở Hàn Quốc.

  • Cách sử dụng: Trở thành một thành viên và nộp đơn đăng ký chương trình
  • Thời gian: từ 09:00 đến 18:00 các ngày thường
  • Chi phí: Miễn phí

    Một số Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa điều hành các chương trình vào cuối tuần. Liên hệ với Trung tâm gần bạn để biết thêm thông tin.

    Một số chương trình bao gồm dịch vụ giáo dục tại nhà có thể tính phí.

Tìm kiếm

검색 필드
  • Tổng Đài Danuri (1577-1366) cũng cung cấp thông tin về trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.
QUICK MENU

QUICK
MENU

Chia sẻ

Chia sẻ