Ngôn ngữ
Cuộc sống tại Hàn Quốc
Hội thoại tiếng Hàn Quốc
Thích nghi với Xã hội Hàn Quốc
Hỗ trợ Sinh hoạt Nông thôn
Hỗ trợ cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc
Hỗ trợ Y tế
Mang thai và Sinh con / Giáo dục Trẻ em
Hệ thống An sinh Xã hội
Thông tin về Tuyển dụng và Việc làm
Việc làm và Lao động
Trung tâm Việc làm Mới cho Phụ nữ
Trao đổi Văn hóa
Cạnhtranhvềvịngon
Webzine
Di sản văn hóa thế giới do UNESCO bầu chọn
Thông báo
Thông báo
Tài liệu tham khảo
Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
Trung tâm Tư vấn
Tổng Đài Danuri 1577-1366
Hướng dẫn Phòng ngừa Lừa đảo Hôn nhân Quốc tế 02-333-1311
Tư vấn Trực tuyến
구글번역
구글번역 닫기

좌측메뉴

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa

서브 콘텐츠 시작

현재 페이지 위치

  • Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
  • Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa

Hệ thống Quảng bá về Các Dự án Hỗ trợ

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa do chính quyền thành phố và tỉnh điều hành và giám sát. Các chính phủ hỗ trợ chỉ định và tài trợ của Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa. Các đơn vị cơ bản của cơ quan tư vấn khu vực được chính quyền tỉnh điều hành. Các chương trình cơ bản bao gồm vun đắp môi trường song ngữ, cải thiện mối quan hệ gia đình, và huấn luyện nghi thức hôn nhân. Các dự án khác bao gồm giáo dục  tại nhà, hỗ trợ phát triển ngôn ngữ, phiên dịch/ biên dịch và tư vấn cho những người nhập cư qua hôn nhân. Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa được kết nối với các trung tâm chăm sóc sức khỏe, Phòng quản lý Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, các trung tâm việc làm, trung tâm giữ trẻ và trường học và Văn phòng Giáo dục.
다문화가족지원센터는 시,도 및 시,군,구의 위탁과 감독을 받고 있다. 시,도에서는 센터 지정및 예산을 지원하고 시,군,구 에서는 기초단위 지역협의체를 구성하고 운영한다. 기본프로그램으로는 다문화가족 이중언어 환경조성사업, 가족관계 형성 프로그램, 배우자 부부교육이 있다. 별도 지원사업으로는 다문화가족 방문교육, 언어발달 지원, 통역과 번역, 결혼이민자를 위한 멘토링 사업을 지원하고 있다. 다문화가족지원센터는 보건소, 출입국 관리 사무소, 고용센터, 어린이집과 학교, 교육청과 연계되어 있다.
QUICK MENU

QUICK
MENU

Chia sẻ

Chia sẻ