กรุณาเลือกภาษา
구글번역
구글번역 닫기

1577-1366

ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม ศูนย์บริการข้อมูลดานูรี

การช่วย
เหลือฉุกเฉิน

การแจ้งเหตุ
อาชญากรรม

ชาวต่างชาติและผู้มาจากหลากวัฒนธรรม
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่

ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวและ
ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรม

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลื
อครอบครัวและศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลาก
วัฒนธรรม รวมทั้งที่อยู่ด้วย

โซล

26

อินชอน

9

แดกู

8

คยองกี

31

คังวอน

18

ชุงบุก

12

ชุงนัม

15

เซจอง

1

คยองบุก

24

แดจอน

5

จอนบุก

14

กวางจู

5

อุลซาน

5

คยองนัม

19

ปูซาน

14

จอนนัม

22

เชจู

2

로고 배너

QUICK MENU