Ngôn ngữ
Cuộc sống tại Hàn Quốc
Hội thoại tiếng Hàn Quốc
Thích nghi với Xã hội Hàn Quốc
Hỗ trợ Sinh hoạt Nông thôn
Hỗ trợ cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc
Hỗ trợ Y tế
Mang thai và Sinh con / Giáo dục Trẻ em
Hệ thống An sinh Xã hội
Thông tin về Tuyển dụng và Việc làm
Việc làm và Lao động
Trung tâm Việc làm Mới cho Phụ nữ
Trao đổi Văn hóa
Cạnhtranhvềvịngon
Webzine
Di sản văn hóa thế giới do UNESCO bầu chọn
Thông báo
Thông báo
Tài liệu tham khảo
Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
Trung tâm Tư vấn
Tổng Đài Danuri 1577-1366
Hướng dẫn Phòng ngừa Lừa đảo Hôn nhân Quốc tế 02-333-1311
Tư vấn Trực tuyến
구글번역
구글번역 닫기

좌측메뉴

Cuộc sống tại Hàn Quốc

서브 콘텐츠 시작

현재 페이지 위치

 • Cuộc sống tại Hàn Quốc
 • Hỗ trợ Y tế
 • Sức khỏe và y tế

Sức khỏe và y tế

Bảo hiểm y tế

Khái quát về chế độ bảo hiểm sức khỏe

Hỗ trợ chăm sóc y tế bao gồm chẩn đoán tại văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi khám tại bệnh viện đa khoa. Sau đó, 25 tổ chức hỗ trợ chăm sóc y tế được liên hệ và hồ sơ y tế của bệnh nhân được gửi đến các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan.
Thẻ Bảo hiểm Sức khỏe

Hàn Quốc thực hiện một hệ thống bảo hiểm sức khỏe trong đó một người thanh toán một số tiền phí bảo hiểm hàng tháng nhất định tùy theo mức thu nhập và tài sản của họ. Nếu tham gia bảo hiểm y tế thì khi ốm đau hoặc thai sản sẽ tiết kiệm được chi phí khám chữa bệnh. Mặt khác còn được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tất cả moi người đều phải tham gia bảo hiểm y tế, ngoại trừ những người hưởng trợ cấp y tế.
Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được chia làm 2 nhóm là đối tượng tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp và đối tượng tham gia bảo hiểm theo khu vực. Tất cả công nhân, người lao động, công nhân, nhân viên, công chức của doanh nghiệp và giáo viên đều được gọi là đối tượng tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp. Theo qui định gia nhập bảo hiểm doanh nghiệp, trong trường hợp là người duy trì đời sống chính trong gia đình và có đầy đủ điều kiện thu nhập và diều kiện phụng dưỡng phù hợp với qui định được ghi trong qui tắc thi hành luật bảo hiểm sức khỏe thì sẽ có thể đăng ký vào bảo hiểm doanh nghiệp bảo trợ người thân. Trong trường hợp có thu nhập riêng ngoài phần tiền lương hơn 34,000,000won trên 1 năm, thì sau khi trừ 34 triệu từ tổng thu nhập ra thì bản thân phải chi trả toàn bộ 100% tỉ lệ phí bảo hiểm được áp dụng.

Người tham gia bảo hiểm sức khỏe khi nhận sự trị liệu tại bệnh viện, thì một phần trong lệ phí trị liệu sẽ do Công đoàn bảo hiểm sức khỏe quốc dân chi trả, nên có thể nhận trị liệu hoặc khám bệnh với chi phí thấp tại bệnh viên, phòng khám đông y. Nhưng, cá nhân sẽ phải chi trả một phần lệ phí của việc khám, trị liệu đó. Ngoài ra còn nhận được sự ưu đãi của việc khám kiểm tra sức khỏe. Tùy theo độ tuổi mà có sự khác nhau trong việc khám kiểm tra sức khỏe, nhưng bình thường thì cứ mỗi 2 năm là sẽ được nhận một lần.

Tham gia bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài

Người nước ngoài có đăng ký và làm việc trong các doanh nghiệp áp dụng hình thức bảo hiểm theo doanh nghiệp và được bổ nhiệm làm cán bộ, nhân viên, công chức, giáo viên được coi là người tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp. Trong trường hợp với tư cách là người nước ngoài đã đăng ký mà không thuộc diện gia nhập bảo hiểm doanh nghiệp và phụng dưỡng người thân thì tùy theo sự đăng ký sẽ trở thành người gia nhập bảo hiểm khu vực. Người gia nhập bảo hiểm khu vực phải duy trì được tư cách cư trú theo điều 9 của bản đính kèm qui tắc thực hiện Luật bảo hiểm sức khỏe quốc dân,. Trường hợp nhập cảnh sau ngày 18.12.2018 thì chỉ có người nước ngoài cư trú trong nước trên 6 tháng mới có thể xin đăng ký được, bắt đầu từ ngày 16.7.2018 nếu cư trú trong nước trên 6 tháng thì dĩ nhiên có thể nhận được tư cách người tham gia bảo hiểm khu vực. Ngoài trừ, trường hợp không phải là người nước ngoài cư trú trong nước trên 6 tháng đi chăng nữa, mà có lý do chính đáng rõ ràng là sẽ cư trú trên 6 tháng với lý di như là du học sinh• người kết hôn di trú thì vẫn có thể đăng ký tham gia bảo hiểm được.

Cách đăng ký

Trường hợp chồng/ vợ đi làm và có đăng ký bảo hiểm sức khỏe

Có thể đăng ký làm người được phụ dưỡng* tại bảo hiểm sức khỏe của người bạn đời, phải giao nộp những hồ sơ cần thiết về việc xác định người được phụ dưỡng cho Công đoàn bảo hiểm y tế quốc dân.

Những giấy tờ cần thiết: Giấy thông báo Tư cách Người được phụ dưỡng, bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài, giấy chứng nhận quan hệ gia đình(Hồ sơ chứng nhận quan hệ gia đình của người nước ngoài thì phải là hồ sơ đã được sự xác nhận của Bộ Ngoại Giao(hoặc của Apostille) của quốc gia thuộc diện(Bao gồm cả bản dịch tiếng Hàn)

Người được phụ dưỡng
Bản thân không làm ra tiền, sinh hoạt bằng thu nhập của chồng (vợ)
Trường hợp phụ nữ nhập cư thông qua hôn nhân đi làm việc
 • Khi một phụ nữ nhập cư đã kết hôn được một công ty tuyển dụng mà công ty áp dụng các chính sách nộp tiền bảo hiểm cho nhân viên thì người đó cũng sẽ được đăng ký tự động Bảo hiểm Y tế Quốc gia.
 • Công ty phải nộp một bản sao chứng nhận đăng ký ngoại kiều và các giấy tờ cần thiết cho Công Ty Bảo Hiểm Sức Khỏe Quốc Gia.
Trường hợp cả chồng và phụ nữ nhập cư thông qua hôn nhân không đi làm việc.
 • Trường hợp không tham gia làm việc tại công ty đi như : Người làm kinh doan tự do hay làm việc theo ngày,..thì sẽ được đăng ký gia nhập bảo hiểm sức khỏe khu vực, bắt đầu từ ngày 16.7.2019 thì người cư trú trên 6 tháng dĩ nhiên sẽ gia nhập bảo hiểm sức khỏe được, trong trường hợp nếu không được cấp thẻ bảo hiểm sức khỏe thì phải đi đến chi nhánh của Công đoàn bảo hiểm sức khỏe quốc dân có thẩm quyền tại nơi cư trú, và phải giao nộp bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài và giấy đăng ký, khi đi mang theo giấy chứng nhận quan hệ gia đình và người nước ngoài đi một mình vẫn có thể xin đăng ký được.

Đóng phí bảo hiểm

Đối với người tham gia bảo hiểm theo doanh nghiệp
 • Đóng phí bảo hiểm: Hàng tháng doanh nghiệp trích từ tiền lương trả cho người tham gia bảo hiểm và đóng bảo hiểm.
 • Tại trường hợp của người gia nhập bảo hiểm doanh nghiệp, đối với việc nhận tiền lương ở công ty thì tiền lương bảo hiểm tháng(công ty và người lao động mỗi bên chịu 50%) sẽ được thanh toán vào mỗi tháng bằng việc trích ra trước trong lương tháng, đối với tổng thu nhập ngoài trừ tiền lương(hơn 34triệu won) thì cá nhân phải đóng tiền bảo hiểm thu nhập tháng.
Đối với người tham gia bảo hiểm theo khu vực
 • Trong trường hợp người nước ngoài thì sẽ phải đóng phí bảo hiểm hàng tháng cho đến trước ngày 25 tây của tháng trước đó. (tuy nhiên phí bảo hiểm phát sinh từ việc nhận lại tư cách hiệu lực hồi tố thì lệ phí đó sẽ được tính chung vào phí bảo hiểm ban đầu). Nếu phí bảo hiểm được tính dựa trên thu nhập·tài sản dưới mức phí bảo hiểm trung bình thì sẽ được áp dụng tiền lệ phí trung bình của toàn bộ người gia nhập vào tháng 11 của năm trước đó, lệ phí bảo hiểm của năm 2019 là 113,050won.
 • Với người nước ngoài cư trú trong nước với tư cách cư trú là F-5, F-6 thì phí bảo hiểm sẽ được tính giống với tiêu chuẩn của người trong nước và phí bảo hiểm sẽ đóng cho đến ngày 10 tây của tháng sau. ※Do việc áp dụng chế độ lệ phí bảo hiểm sức khỏe dành cho người nước ngoài và kiều bào Hàn Quốc được thay đổi nên người F-1, F-2 sẽ là đối tượng đóng tiền bảo hiểm trước vào ngày 25tây.(Bắt đầu từ tháng 1.2019)
 • Khi đóng phí bảo hiểm chậm trễ, hiện tại nếu đóng phí bảo hiểm chậm trễ thì đến ngày 1 của tháng sau đó bảo hiểm sức khỏe sẽ bị mất đi, và nếu được áp dụng thì trong thời điểm đến ngày 25tây của tháng trước mà chưa đóng tiền bảo hiểm thì bắt đầu từ ngày 26 tây việc khám bệnh bằng bảo hiểm tại bệnh viện sẽ bị hạn chế, và dự kiến trong tương lai, khi xin gia hạn visa tại Bộ Tư Pháp sẽ áp dụng kiểm tra tình trạng đóng chậm trễ các phí bảo hiểm của Công Đoàn bảo hiểm sức khỏe hay các khoản nợ khác.
Lưu ý:
Trường hợp người bạn đời người nước ngoài được liệt kê chung vào thẻ bảo hiểm sức khỏe của người Hàn Quốc thì sẽ phải đóng tiền bảo hiểm được tính sau khi đã cộng lại với tiêu chuẩn áp dụng dành cho người Hàn Quốc
*Ngoài tư cách cư trú là người kết hôn di trú(F-6)thì trường hợp xác nhận được mối quan hệ vợ chồng thì có thể tính tổng hợp lại với chủ đứng tên

Cơ quan tư vấn hoặc nơi liên hệ- phòng hỗ trợ khách hàng

Những thông tin cụ thể liên quan đến lệ phi bảo hiểm sức khỏe, điều kiện tư cách, lợi ích,v.v.. thì có thể nhận được sự hướng dẫn thông qua việc sử dụng trang website của Công đoàn bảo hiểm sức khỏe quốc dân, hoặc điện thoại đến tổng đài (☎1577-1000) hoặc điện thoại tư vấn bằng tiếng nước ngoài(tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt Nam)( ☎033-811-2000).

Trang web tổ chức bảo hiểm y tế quốc gia Tổng công ty Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân www.nhis.or.kr

Chế độ trợ cấp y tế

Chế độ trợ cấp y tế là chế độ mà nhà nước trả chi phí y tế thay cho người dân có cuộc sống khó khăn. Về mặt nguyên tắc, người nước ngoài không phải là đối tượng của trợ cấp y tế nhưng có trường hợp ngoại lệ người nước ngoài cũng có thể trở thành người được hưởng trợ cấp y tế theo nội dung quy định của Pháp lệnh Bảo đảm Sinh hoạt Cơ bản Quốc dân. Trường hợp đối tượng trợ cấp y tế khi được điều trị tại các nơi như bệnh viện hoặc phòng khám do bị bệnh hoặc bị thương, sinh con sẽ được nhà nước cấp phí điều trị.

Đối tượng áp dụng

Nếu là người có quyền nhận trợ cấp bảo đảm sinh hoạt cơ bản quốc dân (bao gồm người nước ngoài) thì bất cứ ai cũng có thể nhận được ưu đãi chế độ trợ cấp y tế.

"Ai có thể nhận được hỗ trợ chăm sóc y tế : Hồ sơ Người thụ hưởng Loại 1 và Người thụ hưởng Loại 2"
Người có quyền nhận trợ cấp loại 1 Người có quyền nhận trợ cấp loại 2
Người nhận trợ cấp bảo đảm sinh hoạt cơ bản quốc dân (tuổi không thể lao động)Người tị nạn, người chết hoặc bị thương khi cứu giúp người khác, người có công với nước, người sở hữu di sản văn hóa vô hình, người di tản Bắc Hàn, người liên quan tới phong trào vận động dân chủ 5.18, trẻ em con nuôi (dưới 18 tuổi), người vô gia cư bị bệnh, người vô gia cư. Người được hưởng trợ cấp bảo đảm đời sống sinh họat cơ bản quốc dân là những thành viên không có khả năng lao động trong một hộ gia đình

Chi phí tự bản thân chi trả

"Thanh toán đến hạn do người nhận hỗ trợ chăm sóc y tế nộp : Chi phí nhập viện, dịch vụ cho bệnh nhân ngoại trú, và chi phí do các hiệu thuốc chi trả."
Phân loại Người có quyền nhận trợ cấp
Nhập viện Khám chữa bệnh miễn phí
Khám ngoài
 • Phòng khám (1.000won)
 • Bệnh viện và bệnh viện tổng hợp (1.500won)
 • Bệnh viện tổng hợp cấp cao(2,000won)
Tiệm thuốc 500won (1 tờ cho đơn thuốc)
Phân loại Người có quyền nhận trợ cấp
Nhập viện 10% chi phí khám chữa bệnh
Khám ngoài
 • Phòng khám (1.000won)
 • Bệnh viện và bệnh viện tổng hợp (15% phí khám chữa bệnh)
 • Bệnh viện tổng hợp cấp cao( 15% lệ phí tiền bảo hiểm)
Tiệm thuốc 500won (1 tờ cho đơn thuốc)

Thủ tục cấp trợ cấp y tế

Người được hưởng trợ cấp y tế phải đăng ký trợ cấp y tế trước ở cơ quan trợ cấp y tế cấp 1 và có thể sử dụng theo thứ tự cơ quan trợ cấp y tế cấp 2 và cơ quan trợ cấp y tế cấp 3. (Có ngoại lệ).

 1. Cấp1
  Cơ quan y tế, phòng khám (Phòng tâm y tế, trạm y tế, phòng khám y tế,) Trung tâm y tế
  • Trả lại (Phiếu Trả lại Trợ cấp Y tế)
  • Yêu cầu (Phiếu Yêu cầu Trợ cấp Y tế)
 2. Cấp2
  Bệnh viện Bệnh viện đa khoa
  • Yêu cầu (Phiếu Yêu cầu Trợ cấp Y tế)
  • Trả lại (Phiếu Trả lại Trợ cấp Y tế)
 3. Cấp3
  Bệnh viện đa khoa cấp 3
QUICK MENU

QUICK
MENU

Chia sẻ

Chia sẻ