전체메뉴

การดำรงชีวิตในประเทศเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลี
การปรับตัวให้เข้ากับประเทศเกาหลี
การช่วยเหลือการดำรงชีวิตในชนบท
การช่วยเหลือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศเกาหลี
ความช่วยเหลือทางการแพทย์
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร / การศึกษาของบุตร
ระบบประกันสังคม
การจ้างงานและข้อมูลการหางาน
การจ้างงานและแรงงาน
ศูนย์ทำงานใหม่สตรีเซโรอิล
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
อร่อยชนอร่อย
นิตยสารเว็บ
มรดกโลกซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก
ประกาศ
ประกาศ
ข้อมูลอ้างอิง
ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม
การแนะนำศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม
ศูนย์ให้คำปรึกษา
ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ดารูนี 1577-1366
บริการโทรศัพท์ที่ปรึกษาเรื่องความเสียหายจากการสมรสข้ามชาติ 02-333-1311
การให้คำปรึกษาทางออนไลน์
กรุณาเลือกภาษา
การดำรงชีวิตในประเทศเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลี
การปรับตัวให้เข้ากับประเทศเกาหลี
การช่วยเหลือการดำรงชีวิตในชนบท
การช่วยเหลือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศเกาหลี
ความช่วยเหลือทางการแพทย์
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร / การศึกษาของบุตร
ระบบประกันสังคม
การจ้างงานและข้อมูลการหางาน
การจ้างงานและแรงงาน
ศูนย์ทำงานใหม่สตรีเซโรอิล
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
อร่อยชนอร่อย
นิตยสารเว็บ
มรดกโลกซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก
ประกาศ
ประกาศ
ข้อมูลอ้างอิง
ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม
การแนะนำศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม
ศูนย์ให้คำปรึกษา
ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ดารูนี 1577-1366
บริการโทรศัพท์ที่ปรึกษาเรื่องความเสียหายจากการสมรสข้ามชาติ 02-333-1311
การให้คำปรึกษาทางออนไลน์
구글번역
구글번역 닫기

좌측메뉴

การดำรงชีวิตในประเทศเกาหลี

서브 콘텐츠 시작

현재 페이지 위치

 • การดำรงชีวิตในประเทศเกาหลี
 • การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร / การศึกษาของบุตร
 • การตั้งครรภ์และการ เลี้ยงดูบุตร

การตั้งครรภ์และการ เลี้ยงดูบุตร

การเลี้ยงดูเด็กอ่อนและการให้การ ศึกษาเกี่ยวกับทารก

สถานรับเลี้ยงเด็ก

เด็กก่อนวัยเรียนควรได้รับการดูแลหรือการศึกษา จากสถานเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาล

ศูนย์ดูแลเด็กในช่วงกลางวัน

 • สถานรับเลี้ยงเด็กคือสถานที่ดูแลเด็กตามมาตรา 10 ของกฎหมายดูแลทารก (ประเภทของสถานรับเลี้ยงเด็ก) ของกระทรวงสุขภาพและสวัสดิการ เพื่อดูแลและให้การศึกษาเด็กตั้งแต่อายุ 0-5 ขวบ
 • ปกติเวลาเปิดดำเนินการตั้งแต่ 7.00 น.ถึง 19.30 น. ในระหว่างวันธรรมดา สถาบันบางแห่งยังมีบริการพิเศษอื่นๆ อาทิชั่วโมงทำการเพิ่มเติม บริการดูแลเด็ก 24 ชม. ฯลฯ
 • ศูนย์ดูแลเด็กยังมีการให้การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สังคม ภาษา การรับรู้ และอารมณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมบูรณ์
 • เงินอุดหนุนการดูแลเด็กรายเดือนจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุของเด็กและประเภทของศูนย์ดูแลเด็ก เด็กอายุ 0-2 ขวบ (รวมถึงเด็กในครอบครัวหลากวัฒนธรรม)สามารถรับเงินช่วยเหลือ 258,000~454,000 วอนต่อคนขึ้นอยู่กับช่วงอายุ เด็กอายุ 3-5 ขวบ (รวมถึงเด็กในครอบครัวหลากวัฒนธรรม)สามารถรับเงินช่วยเหลือตามหลักสูตรนูรีในอัตราเดียวคือ 220,000 วอน เด็กทุพลภาพวัยก่อนเข้าเรียนอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ สามารถเงินช่วยเหลือ 462,000 วอน

โรงเรียนอนุบาล

 • โรงเรียนอนุบาลคือโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ขวบ
 • การเรียนการสอน และการเรียนหลังเลิกเรียน ตามปกติจะเปิดสอนตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. แล้วแต่โรงเรียนอนุบาลแต่ละแห่ง บางแห่งอาจเปิดตามความจำเป็นของผู้ปกครองที่ต้องทำงานทั้งคู่ได้ คือเปิดตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 น. หรืออาจมีบริการดูแลเด็กในช่วงเวลาที่ยาวขึ้นได้
 • โรงเรียนอนุบาลเน้นไปที่การสร้างพื้นฐานสำหรับสังคมประชาธิปไตย โดยการส่งเสริมการพัฒนาร่างกายและจิตใจอย่างกลมกลืน บวกกับหลักสูตรการให้การศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ การออกกำลังกายและสุขภาพ การสื่อสาร ความสัมพันธ์ในสังคม ประสบการณ์ด้านศิลปะ และการสังเกตธรรมชาติ การให้การศึกษาแบบครบวงจรจะเน้นไปที่ประสบการณ์และกิจกรรม (ในแต่ละหัวข้อ) รวมทั้งกิจกรรมการให้การศึกษาเพื่อช่วยให้เด็กเติบโตเป็นวัยรุ่นที่มีคุณภาพ
 • 60,000 วอนต่อเดือนสำหรับโรงเรียนอนุบาลระดับชาติ/สาธารณะ และ 220,000 วอนต่อเดือนสำหรับโรง เรียนอนุบาลเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษารายเดือนสำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี
โรงเรยนอนบาลหลากวฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาลหลากวัฒนธรรมโรงเรียนอนุบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนอนุบาลหลากวัฒนธรรมจะจัดให้บริการตามหลักสูตรนารีโดยดำเนินการ ให้ความรู้ด้านภาษาและลักษณะนิสัยพื้นฐานสำหรับเยาวชนหลากวัฒนธรรม และจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายแก่ผู้ปกครองและนักเรียน มีโรงเรียน 131แห่งทั่วประเทศ(ตามข้อมูลปี 2018) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนอนุบาลหลากวัฒนธรรม สามารถค้นหาโรงเรียนอนุบาลหลากวัฒนธรรมใกล้บ้านได้ที่สำนักงานการศึกษาประจำจังหวัดหรือเว็บพอร์ทัลศูนย์การศึกษาหลากวัฒนธรรม(www.nime.or.kr)

เงินอุดหนุนการดูแลเด็กและความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับโรงเรียนอนุบาล

เด็กเล็ก (อายุ 0-5 ขวบ) สามารถสมัครเข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก (อายุ 0-5 ขวบ) หรือโรงเรียนอนุบาล (3-5 ขวบ) ก่อนเข้าโรงเรียนประถม โดยที่เกาหลีจะแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการให้การดูแล การศึกษาที่เพียงพอสำหรับเด็กในวัยดังกล่าว

เงินอุดหนุนสำหรับการดูแลเด็ก

ศูนย์ดูแลเด็กรวมทั้งศูนย์ดูแลเด็กในช่วงกลางวันจะคอยดูแลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ซึ่งถ้าคุณส่งเด็กไปยังศูนย์ดูแลเด็ก คุณอาจเข้าข่ายได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ผู้มีสิทธิ์

เด็กเล็กที่อยู่ในช่วงอายุ0-5ขวบ ก่อนวัยเข้าเรียนประถมศึกษาและผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก

 • ครอบครัวของเด็กที่มีอายุตามเงื่อนไขมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนตามช่วงอายุของเด็กโดยไม่คำนึงถึงรายได้ครอบครัว สำหรับเด็กอายุ 0-2 ขวบ (รวมถึงเด็กในครอบครัวหลากวัฒนธรรม)สามารถรับเงินช่วยเหลือตามช่วงอายุได้ในอัตรา 258,000~454,000 วอนต่อคน เด็กอายุ 3-5 ขวบ (รวมถึงเด็กในครอบครัวหลากวัฒนธรรม)สามารถรับเงินช่วยเหลือตามหลักสูตรนูรีในอัตราเดียวกันคือ 220,000 วอน เด็กทุพลภาพวัยก่อนเข้าเรียนอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ สามารถเงินช่วยเหลือ 462,000วอน

  จะเริ่มบริการ ‘การดูแลลูกตามสภาพการณ์’ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2016 เด็กอายุ 0∼2จะได้รับการสนับสนุนการบริการดูแลลูกในชั้นเรียนจงอิลบัน (07:30~19:30, 12ชั่วโมง) และชั้นเรียนมัดชุมบัน (09:00~15:00, 6ชั่วโมง)

  (หน่วย : วอน)
  보육료 지원대상 : 만 0세~5세 연령의 보육료 지원범위를 설명하는 표입니다.
  ระบุ จำนวนเงินที่สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กพิการ อื่น ๆ
  ชั้นเรียนจงอิลบัน ชั้นเรียนมัดชุมบัน
  ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กอายุ 0 ขวบ 454,000 354,000 462,000 -
  ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กอายุ 1 ขวบ 400,000 311,000
  ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กอายุ 2 ขวบ 331,000 258,000
  ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กอายุ 3~5 ขวบ 220,000
 • ตามเงื่อนไขข้อ 1 ในมาตรา 2 ของกฎหมายให้ความช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมระบุว่า รัฐบาลต้องให้เงินชดเชยค่าเลี้ยงดูเด็กอายุ 0~5 ขวบ (สัญชาติเกาหลี) ของครอบครัวหลากวัฒนธรรม ไม่ว่าครอบครัวมีรายได้หรือทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดก็ตาม ส่วนเด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ซึ่งมีบัตรผู้พิการ (บัตรลงทะเบียน) รัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชยการดูแลเด็กไม่ว่าครอบครับมีรายได้เท่าใดก็ตาม ยกเว้นเด็กอายุ 3 ถึง 5 ขวบที่ได้รับเลือกให้ได้รับสิทธิเข้าข่ายการศึกษาพิเศษตามมาตรา 15 ของกฎหมายการ ให้การศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการ ฯลฯ อาจขอเงินชดเชยได้เมื่อส่งผลการทดสอบเข้ามา ส่วนเด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ หรือไม่มีบัตรผู้พิการหรือผลการทดสอบ ที่แสดงสิทธิว่าเข้าข่ายรับการศึกษาพิเศษอาจขอเงินชดเชยได้ ถ้าส่งใบรับรองแพทย์ที่พิสูจน์ความเป็นผู้พิการเข้ามา
วิธีการยื่นคำขอ

ผู้ปกครอง (พ่อแม่หรือผู้ปกครองคนอื่นๆ) สามารถยื่นคำขอเงินสนับสนุนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลและเขตหรือศูนย์บริการประชาชนของเทศบาลในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ หรือยื่นขอผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บกจีโร ((www.bokjiro.go.kr)), หรือยื่นคำขอทางแอ็พโทรศัพท์อาอีซารัง (ดาว์นโหลดจากมาร์เก็ตแอนด์รอยร์ ฯลฯ) ก็ได้ อย่างไรก็ตาม เด็กพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่าย ในการดูแลเด็กพิการต้องติดต่อและยื่นขอด้วยตนเอง (ไม่มีการยื่นขอผ่านระบบออนไลน์)

 1. ผู้ปกครอง

  •  
  • ย่นื ขอ
 2. สำ นักงานอิบ เมียง ดอง ซิ กัน กู

  •  
  • ยนื ยนั
 3. ผู้ปกครอง

  •  
  • ชำระคา่ ธรรมเนียมการดแู ลเดก็ มีสิทธิใช้บริการสถานดูแลเด็ก
 4. ศูนย์ดูแลเด็ก

เอกสารที่ต้องยื่น

แบบฟอร์มขอใช้บริการ(เปลี่ยนแปลง) เงินสนับสนุนสวัสดิการสังคม (บัตรใช้บริการสังคม), หนังสือให้หลักฐานสาเหตุใช้บริการแบบทั้งวันและหนังสือรับรองเกณฑ์การใช้บริการ (กรณีที่ขอระดับบริการแบบทั้งวัน), แบบฟอร์มขอสมัครใช้บัตรอาอีแฮงบกและแบบฟอร์มยินยอมการตรวจดู·การให้·การใช้ข้อมูลส่วนตัว

 • ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือด้านค่าเลี้ยงดูจะได้รับบัตรอาอีแฮงบก ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการดูแลเด็กได้โดยใช้บัตรดังกล่าว (รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนเข้าไปในบัญชีบัตรอายซารัง)

เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาสำหรับทารก

ขอบเขตของการอุดหนุน
유아학비 지원대상 : 만 3세~5세 연령의 유아학비,방과후 과정비 지원범위를 설명하는 표입니다.
อายุ 3-5 ขวบ เต็มตาม จำนวน
ค่าเล่าเรียนสำ หรับทารก ค่าเล่าเรียนและ หลักสูตรหลัง เลิกเรียน
ให้ความช่วยเหลือทารกอายุ 3-5 ขวบที่เข้าอนุบาลระดับชาติ สาธารณะ หรือเอกชน ไม่ว่าผู้ปกครองมีระดับรายได้เท่าใดก็ตาม สนับสนุนผู้เข้าร่วมบริการหลักสูตรหลังเลิกเรียนซึ่งเปิดให้บริการหลังจากช่วงเวลาของการให้การศึกษาปกติของโรงเรียนอนุบาล (รวมชั่วโมงการเรียนขั้นพื้นฐานต่อ1วัน 8ชั่วโมง (เมื่อพ่อแม่เห็นด้วยจะให้บริการ 7 ชั่วโมงต่อวัน) ขึ้นไป)

เด็กที่ไม่ได้ถือสัญชาติเกาหลีไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเรื่องค่าเล่าเรียน (ผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือได้การยอมรับเป็นพิเศษ)

มูลค่าเงินอุดหนุน
 • ค่าเล่าเรียน

  (หน่วย: วอน)
  유아학비 지원금액 : 유아학비 지원액을 설명하는 표입니다.
  อายุ วันเกิด จำนวนเงินอุดหนุน (รายเดือน)
  โรงเรียนอนุบาล สาธารณะแล ะระดับชาติ สถานรับเลี้ยงเด็ก ชั้นอนุบาลเอกชน
  อายุ 5 ปี วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2013 60,000 220,000
  อายุ 4 ปี วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2014
  อายุ 3 ปี วันที่ 1 มกราคม 2015 – 29 กุมภาพันธ์ 2016
 • ค่าเล่าเรียน หลักสูตรเพิ่มเติม

  (หน่วย: วอน)
  유아학비 지원금액 : 방과후 과정비 지원액을 설명하는 표입니다.
  อายุ วันเกิด จำนวนเงินอุดหนุน (รายเดือน)
  โรงเรียนอนุบาล สาธารณะแล ะระดับชาติ สถานรับเลี้ยงเด็ก ชั้นอนุบาลเอกชน
  อายุระหว่าง 3 และ 5 วันที่ 1 มกราคม 2013 – 29 กุมภาพันธ์ 2016 50,000 70,000
ขั้นตอนและวิธีการยื่นขอความช่วยเหลือ
 • การสมัคร : ผู้ปกครองต้องไปสมัครที่สำนักงานเขต อึบ-เมียน-ดง ที่อยู่ในเขตที่อยู่อาศัย หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ (www.bokjiro.go.kr)
 • การตัดสินคุณสมบัติ : ตรวจสอบวันเกิดของเด็ก
 • ความช่วยเหลือ : ครอบครัวของเด็กชำระเงินส่วนที่เหลือ (ลบจากมูลค่าเงินอุดหนุน) ให้กับโรงเรียนอนุบาล

  ยืนยันความถูกต้องของทารกโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ("บัตรอายซารัง) ตรวจสอบจำนวนเงินอุดหนุน และการยื่นขอความช่วยเหลือ

เงินเบี้ยเลี้ยงกับการดูแลเด็กที่บ้าน

เป้าหมายการให้ความช่วยเหลือ
เด็กที่อายุต่ำกว่า 86 เดือนที่ไม่ได้ใช้บริการสถานรับเลี้ยงเด็ก·โรงเรียนอนุบาล·บริการไอดอลบอมตลอดทั้งวัน
มูลค่าเงินช่วยเหลือ
(หน่วย: วอน)
가정 수당 지원금액 : 연령별 지원되는 양육수당 금액을 설명하는 표입니다.
อายุ (เดือน) เบี้ยเลี้ยง
0~11 200,000
12~23 150,000
24~35 100,000
36~86 100,000
(หน่วย: วอน)
가정 수당 지원금액 : 연령별 지원되는 농어촌 양육수당 금액을 설명하는 표입니다.
อายุ (เดือน) เบี้ยเลี้ยงในพื้นที่ทำ ทำฟาร์มและประมง
0~11 200,000
12~23 177,000
24~35 156,000
36~47 129,000
มากกว่า 48 เดือน แต่ไม่ถึง 86 เดือน 100,000
(หน่วย: วอน)
가정 수당 지원금액 : 연령별 장애아동 양육수당 금액을 설명하는 표입니다.
อายุ (เดือน) เบี้ยเลี้ย งสำหรับเ ด็กพิการ
0~35 200,000
มากกว่า 36 เดือน แต่ไม่ถึง 86 เดือน 100,000
 • มูลค่าเงินช่วยเหลือ : ต่ำกว่า 12 เดือน : 200,000 วอนต่อเดือน 12-24 เดือน: 150,000 วอน 24-84 เดือน : 100,000 วอนต่อเดือน
 • เงินเบี้ยเลี้ยงสำหรับเด็กพิการ:ต่ำกว่า 36 เดือน: 200,000 วอนต่อเดือน 36-84 เดือน : 100,000 วอนต่อเดือน
 • เงินวอนต่อเดือนในพื้นที่ทำฟาร์มและประมง :ต่ำกว่า 12 เดือน (200,000 วอนต่อเดือน), ต่ำกว่า 12~24 เดือน (177,000 วอนต่อเดือน), ต่ำกว่า 24~36 เดือน (156,000 วอนต่อเดือน), ต่ำกว่า 36~48 เดือน (129,000 วอนต่อเดือน), 48~84 เดือน (100,000 วอนต่อเดือน)
วันที่จ่ายเบี้ยเลี้ยง
ทุกๆ วันที่ 25 ของเดือน (หรือวันถัดไปในกรณีที่วันที่ต้องจ่ายตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด (ฝากตรงเข้าบัญชีธนาคารของเด็กหรือผู้ปกครอง)

  จำกัดเฉพาะผู้ปกครองที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น (หน่วยเบี้ยเลี้ยง) ของโครงการดูแลเด็ก

 • รัฐบาลจะฝากเงินเบี้ยเลี้ยงให้หลังจากยืนยันความถูกต้องของบัญชีผู้รับโดยนายกเทศมนตรี หัวหน้าหมู่บ้าน หรือหัวหน้าเขตแล้ว
เงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูย้อนหลังสำหรับทารกแรกเกิด
 • หากได้ยื่นเรื่องขอรับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูภายใน60วัน(นับตั้งแต่วันคลอด)ก็จะสามารถรับเงินอุดหนุนย้อนหลังได้ตั้งแต่วันคลอด
 • วิธีมอบเงิน : จ่ายรวมกับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูเดือนล่าสุด
การจ่ายเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่เปลี่ยนที่อยู่
 • วันที่ย้ายเข้าก่อนหรือเท่ากับวันที่ 15 (จนถึงวันที่ 15) ชำระเงินโดยนายกเทศมนตรี หัวหน้าเขต หรือหัวหน้าหมู่บ้านของที่อยู่ใหม่
 • วันที่ย้ายเข้าตั้งแต่วันที่ 16 เป็นต้นไป (หลังจากวันที่ 16) ชำระเงินโดยนายกเทศมนตรี หัวหน้าเขต หรือหัวหน้าหมู่บ้านของที่อยู่ใหม่
หลังจากเด็กได้รับเลือกให้ได้สิทธิเบี้ยเลี้ยงการดูแลเด็กแล้ว รัฐจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ตั้งแต่เดือน ที่ยื่นขอไปจนถึง เดือนที่สองของปีที่เข้าระดับประถมศึกษา รัฐจะจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงรายเดือนโดยไม่มีการคำนวณเพิ่มเติม • การคำนวณระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ : ปีเกิดของเด็ก + เดือนที่ 2 ของปีที่ 7
มาตรฐานการคัดเลือก
 • ทุกครอบครัวมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูโดยไม่คำนึงถึงรายได้ครอบครัว แต่กรณีของเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูเด็กทุพลภาพ เด็กจะต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ ส่วนกรณีของเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่ที่การเกษตรและประมง ครอบครัวจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุจึงจะสามารถรับเงินอุดหนุนได้
  가정 양육수당 지원 선정 기준 : 양육수당, 농어촌 양육수당, 장애아동 양육수당의 선정기준과 구비 서류를 안내하는 표입니다.
  หมวด ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูบุตรในชนบท ค่าเผื่อการดูแลเด็กพิการ
  มาตรฐาการคัดเลือก บัญชีธนาคารในชื่อเด็กหรือผู้ปกครอง บุตรในครอบครัวที่ทำการเกษตรหรือประมง (ใบรับรองผู้ประกอบการเกษตรและประมง เป็นต้น) เด็กพิการที่ลงทะเบียนแล้วได้ "ใบรับรองการลงทะ เบียนผู้พิการ"
ใบสมัคร
ผู้ปกครองติดต่อสำนักงานเขต อึบ-เมียน-ดงใกล้ที่อยู่ทารกหรือยื่นขอผ่านระบบออนไลน์ (www.bokjiro.go.krหรือแอ็พโทรศัพท์ ‘บกจีโร’)

โครงการช่วยดูแลเด็ก

เปนโครงการดแลเดกทรฐบาลจดขนเพอแบงเบาภาระการดแลเดกทมอายตากวา 12 ป สาหรบครอบครว ทผปกครองตองทางานท งค และไมสามารถดแลลกได โดยจะมการจดพเลยงเดกไปคอยดแลเพอเปนการ ประหยดคาใชจายและเปนการเตมเตมความขาดแคลนสถานศกษา

โครงการช่วยดูแลเด็ก

ผู้มีสิทธิ์
เด็กสัญชาติเกาหลี อายุ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์
สถานที่ที่ให้บริการ
ที่สถานที่ให้บริการดูแลเด็กทั่วประเทศ 222 แห่ง
รายละเอียดที่สำคัญ

บริการดูแลเด็กแบบรายชั่วโมง หรือแบบรวม : บริการดูแลเด็กที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป – กว่า 12 ปี ช่วยดูแลจัดเตรียมการเรียนต่างๆ สำหรับในชั้นเรียนและโรงเรียน กิจกรรมสำหรับเด็ก ดูแลเด็ก พร้อมทั้งอาหารและอาหารว่างจนกว่าผู้ปกครองจะมารับ

บริการดูแลเด็กแบบรวมนั้น รวมถึงการทำงานบ้านด้วย

บริการดูแลเด็กแบบ ตลอดวัน
บริการดูแลเด็กที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ~ ต่ำกว่า 36 เดือน ตลอดทั้งวัน
บริการดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
บริการพิเศษที่ดูแลเด็กที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป – ต่ำกว่า 12 ปี ที่ป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อผู้อื่น ทำให้ไม่สามารถไปสถานเลี้ยงเด็ก, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียน ฯลฯ ได้ โดยให้บริการดูแลที่บ้านหรือบริการพาไปโรงพยาบาลและดูแลเด็ก
วิธีและขั้นตอนการสมัครขอรับบริการ

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการ(ทำบัตรแฮ็งบกกุกมินในชื่อตนเอง)

 1. ผู้ไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

 2. สมัครสมาชิก

  เข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์โครงการช่วยดูแลเด็ก(อาอีทลบม-idolbom.go.kr)แล้วขออนุมัติเป็นสมาชิกสามัญ
 3. ได้รับอนุมัติเป็นสมาชิกสามัญ(โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

 4. ขอรับบริการ

  ขอรับบริการผ่านโฮมเพจโดยระบุวันที่และเวลาที่ต้องการรับบริการ
 5. ชำระค่าบริการ

  สำหรับผู้ที่ใช้บัตรกุกมินแฮ็งบกชำระค่าบริการผ่านบัตร *สำหรับผู้ที่ชำระค่าบริการผ่านบัญชีต้องชำระค่าบริการส่วนที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันรับบริการ
 6. รับบริการ

 1. ผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

 2. ไปติดต่อที่ศูนย์บริการประชาชนประจำท้องถิ่น

  • ไปติดต่อที่ศูนย์บริการประชาชน/ที่ทำการหมู่บ้าน/ตำบล/กิ่งอำเภอซึ่งเด็กมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านแล้วยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
  • สำหรับเด็กที่ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเป็นผู้เข้าประกันสุขภาพในฐานะคนทำงาน
  • สามารถสมัครขอรับเงินช่วยเหลือผ่านเว็บพอร์ทัลสวัสดิการ(บกจีโร-www.bokjiro.go.kr)
 3. แจ้งผลการตัดสิน(ทางไปรษณีย์และข้อความ)

 4. สมัครสมาชิก

  เข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์โครงการช่วยดูแลเด็ก(อาอีทลบม-idolbom.go.kr)แล้วขออนุมัติเป็นสมาชิก
 5. ขอรับบริการ

  ขอรับบริการผ่านโฮมเพจโดยระบุวันที่และเวลาที่ต้องการรับบริการ
 6. ชำระค่าบริการ

  สำหรับผู้ที่ใช้บัตรกุกมินแฮ็งบกชำระค่าบริการผ่านบัตร *สำหรับผู้ที่ชำระค่าบริการผ่านบัญชีต้องชำระค่าบริการส่วนที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบเข้าบัญชีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันรับบริการ
 7. รับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเลี้ยงดูแลเด็กที่อยู่ใกล้บ้าน หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์โครงการดูแลเด็ก (idolbom.go.kr) หรือสอบถามที่ Danuri Helpline ☎1577-1366

SNS
QUICK MENU

QUICK
MENU

แบ่งปัน

แบ่งปัน