Ngôn ngữ
Cuộc sống tại Hàn Quốc
Hội thoại tiếng Hàn Quốc
Thích nghi với Xã hội Hàn Quốc
Hỗ trợ Sinh hoạt Nông thôn
Hỗ trợ cho người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc
Hỗ trợ Y tế
Mang thai và Sinh con / Giáo dục Trẻ em
Hệ thống An sinh Xã hội
Thông tin về Tuyển dụng và Việc làm
Việc làm và Lao động
Trung tâm Việc làm Mới cho Phụ nữ
Trao đổi Văn hóa
Cạnhtranhvềvịngon
Webzine
Di sản văn hóa thế giới do UNESCO bầu chọn
Thông báo
Thông báo
Tài liệu tham khảo
Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
Trung tâm Tư vấn
Tổng Đài Danuri 1577-1366
Hướng dẫn Phòng ngừa Lừa đảo Hôn nhân Quốc tế 02-333-1311
Tư vấn Trực tuyến
구글번역
구글번역 닫기

좌측메뉴

Cuộc sống tại Hàn Quốc

서브 콘텐츠 시작

현재 페이지 위치

 • Cuộc sống tại Hàn Quốc
 • Sổ tay hướng dẫn Sinh hoạt tại Hàn Quốc

Sổ tay hướng dẫn Sinh hoạt tại Hàn Quốc

Sổ tay hướng dẫn Sinh hoạt tại Hàn Quốc

한국생활가이드북 2016 다문화가족 및 외국인생활안내

CONTENT

 • 1.Giới thiệu Hàn Quốc
  PDF
 • 2.Dịch vụ hỗ trợ gia đình đa văn hóa -người nước ngoài
  PDF
 • 3.Cư trú và nhập Quốc tịch
  PDF
 • 4.Nếp sống và văn hóa Hàn Quốc
  PDF
 • 5.Mang thai và nuôi con
  PDF
 • 6.Giáo dục con em
  PDF
 • 7.Sức khỏe và y tế
  PDF
 • 8.Chế độ an sinh xã hội
  PDF
 • 9.Việc làm và lao động
  PDF
 • 10.Phụ lục
  PDF

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT DÀNH CHO GIA ĐÌNH ĐA VĂN HÓA & NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Sổ tay này cũng được cung cấp tại www.liveinkorea.kr, cổng thông tin hỗ trợ dành cho các gia đình đa văn hóa.
Quyển sổ tay là tài liệu được viết theo tiêu chuẩn tại tháng 4 năm 2018, vì thế xin lưu ý một phần nội dung được nêu ra có thể sẽ khác với nội dung của thời điểm hiện tại của bạn

chuyển
QUICK MENU

QUICK
MENU

Chia sẻ

Chia sẻ