Menu Contents

DANURI

open
Home > Hỗ trợ thích nghi Hàn Quố > Sách Hướng dẫn Sinh hoạt Hàn Quốc

Hỗ trợ thích nghi Hàn QuốSách Hướng dẫn Sinh hoạt Hàn Quốc

Giới thiệu văn hóa Hàn Quốc và các mẩu hội thoại tiếng Hàn dành cho đối tượng người nhập cư qua hôn nhân, thanh thiếu niên nhập cư còn xa lạ với sinh hoạt tại Hàn Quốc.

Sách Hướng dẫn Sinh hoạt Hàn Quốc

 • Tài liệu được biên soạn vào tháng 1 năm 2016 nên một số thông tin có thể khác biệt tại thời điểm bạn tham khảo.
 • Tài liệu PDF có chức năng liên kết đến các trang nên có thể di chuyển đến ngay thông tin muốn đọc.
 • Cấm trích dẫn – sao chép hoặc nhân bản một phần hoặc toàn bộ nội dung của cuốn sách này khi chưa được phép
 • Tài liệu này (PDF) có thể xem được tại [Ứng dụng Danuri] trên thiết bị di động.

※ Có thể xem tư liệu của năm trước tại (http://liveinkorea.kr) [Phòng Tư liệu] trang web Danuri

※ Sử dụng mã QR để cài đặt Ứng dụng Danuri thuận tiện hơn

Mục lục Sổ tay Hướng dẫn Sinh hoạt Hàn Quốc

 • 1. Giới thiệu Hàn Quốc
 • 2. Dịch vụ hỗ trợ gia đình đa văn hóa - người nước ngoài
 • 3. Cư trú và nhập Quốc tịch
 • 4. Nếp sống và văn hóa Hàn Quốc
 • 5. Mang thai và nuôi con
 • 6. Giáo dục con em
 • 7. Sức khỏe và y tế
 • 8. Chế độ an sinh xã hội
 • 9. Việc làm và lao động
 • Phụ lục