Menu Contents

DANURI

open
Home > ความช่วยเหลือเรื่องงาน > ข้อมูลเรื่องงาน

ความช่วยเหลือเรื่องงานข้อมูลเรื่องงาน

ให้คำแนะนำแก่คู่สมรชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องงาน และแนะนำนโยบายคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่ตกงาน, ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในขณะทำงาน ฯลฯ

โครงการความช่วยเหลือเรื่องการทำงานแก่คู่สมรสต่างชาติ

โครงการความช่วยเหลือเรื่องการทำงานแก่คู่สมรสต่างชาติ
ผู้มีสิทธิ์ สตรีต่างชาติที่เป็นคู่สมรสชาวเกาหลี
รายละเอียด
 • โครงการความช่วยเหลือเรื่องการทำงานแก่คู่สมรสต่างชาติ (WIND)
 • เป็นโครงการที่ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานแก่สตรีต่างชาติเพื่อช่วยให้พวกเธอสามารถมีงานทำอย่างประสบความสำเร็จ
วิธีใช้บริการ เข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์เวิร์คเน็ต(www.work.go.kr) → ปรึกษาเรื่องงาน / ความช่วยเหลือ → โครงการช่วยเหลือเรื่องงาน → เข้าร่วมโครงการ → ค้นหางาน → ดูรายละเอียดหน่วยงาน
เบอร์ติดต่อ โทร 1350 (ไม่ต้องใส่รหัสเมือง)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงแรงงาน

การแนะนำด้านไอทีแก่ครอบครัวหลากวัฒนธรรมถึงที่บ้าน

การแนะนำด้านไอทีแก่ครอบครัวหลากวัฒนธรรมถึงที่บ้าน
ผู้มีสิทธิ์ สตรีต่างชาติที่เป็นคู่สมรสชาวเกาหลี และครอบครัวหลากวัฒนธรรม
รายละเอียด
 • การให้การฝึกอบรมด้านไอทีถึงที่บ้านแก่สตรีต่างชาติในครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่มีความสามารถในด้านไอทีและภาษาเกาหลีอยู่บ้าง
 • การให้ความรู้ด้านไอทีที่เหมือนกับที่ประเทศบ้านเกิดถึงที่บ้านแก่ครอบครัวหลากวัฒนธรรม และคำแนะนำในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ในเกาหลีในช่วงแรก
วิธีใช้บริการ เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาไอทีแห่งชาติ - เข้าไปที่หน้าประกาศประชาสัมพันธ์ จากนั้นก็สมัครขอรับบริการ (http://www.itstudy.or.kr)
เบอร์ติดต่อ 02-3660-2566 / 2710
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการบริหารราชการและกิจการภายใน

โครงการฝึกอบรมผู้ประสานงานด้านการรักษาพยาบาล

โครงการฝึกอบรมผู้ประสานงานด้านการรักษาพยาบาล
ผู้มีสิทธิ์ ผู้ที่ต้องการทำงานเป็นผู้ประสานงานด้านการรักษาพยาบาล (รัสเซีย, ตะวันออกกลาง, จีน, มองโกล, เวียดนาม, ญี่ปุ่น ฯลฯ) หรือชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อตามเงื่อนไขด้านล่างนี้
 • เป็นผู้สามารถรักษาพยาบาลได้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล (เภสัช, พยาบาล, ผู้ประสานงาน ฯลฯ)
 • ผู้ที่ผ่านการสอบวัดผลความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี (TOPIK) ในระดับกลาง (ระดับ 3 หรือ 4) ขึ้นไป
 • ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี (ไม่จำกัดสาขาเอก)
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีมากกว่า 3 ปี
 • ความสามารถที่ได้รับการพิจารณาพิเศษ
รายละเอียด
 • การอบรมความรู้ในการเป็นผู้ประสานงานด้านการรักษาพยาบาลที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติ
 • ค่าเรียนฟรี
วิธีสมัคร สามารถสมัครเรียนได้ทางเว็บไซต์ (เอกสารที่จำเป็น – ใบสมัคร, โครงการหลังเรียนจบ, รายงานผลคะแนนการเรียนภาษา และเอกสารรับรองต่างๆ ฯลฯ)
※ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ตอนต้นปี (http://hie.kohi.or.kr/
เบอร์ติดต่อ สถาบันพัฒนาแรงงานด้านสุขอนามัยและสวัสดิการแห่งชาติกระทรวงการศึกษาด้านสาธารณสุขและอุตสาหกรรม(02-3299-1400)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องงาน

หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องงาน
หน่วยงาน รายละเอียด
กระทรวงแรงงาน
http://www.work.go.kr/jobcenter/index.do
เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลที่รับผิดชอบและให้บริการฟรีในเรื่องงาน การจัดหางานที่คนเกาหลีและแรงงานต่างชาติใช้บริการกันอย่างมาก กระทรวงแรงงานจะเป็นตัวกลางที่ทั้งผู้จ้างงานและผู้หางานจะมาสอบถามข้อมูล, ให้คำแนะนำว่าแต่ละบุคคลเหมาะสมกับงานด้านใด, เป็นคนกลางที่ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับการสัมภาษณ์งานและได้งานทำ
ศูนย์ข้อมูลเรื่องงาน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเรื่องงานฟรี ในแต่ละท้องที่ที่อยู่อาศัย ส่วนมากจะอยู่ในซี่ชอง (สำนักงานบริหารเมือง) หรือกุนชอง (สำนักงานบริหารกุน) สามารถไปขอรับข้อมูลเรื่องงานได้ในสำนักงานที่อยู่ใกล้บ้าน
ศูนย์พัฒนาแรงงานสตรี
www.vocation.or.kr
เป็นหน่วยงานที่ให้การฝึกอบรมแรงงานและความช่วยเหลือเรื่องการจัดหางานแก่แรงงานสตรี บริการส่วนใหญ่เป็นบริการฟรี อาจมีบางโปรแกรมที่มีค่าบริการในราคาถูก
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ เป็นหน่วยงานเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศเกาหลีเพื่อทำงาน