Menu Contents

DANURI

open
Home > ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອສຳລັບ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ (ສັງຄົມ) ​ເກົາຫຼີ > ໜ່ວຍ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ເກົາຫຼີ

ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອສຳລັບ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ (ສັງຄົມ) ​ເກົາຫຼີໜ່ວຍ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ເກົາຫຼີ

ນີ້​ສະໜອງ​ໂຄງການ​ສອນວັດທະນະ​ທໍາ​ເກົາຫຼີ ​ແລະສອນ​ພາສາ​ເກົາຫຼີສຳລັບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຈາກ​ການ​ແຕ່ງງານ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ໃນ​ເກົາຫຼີ ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບ​ລູກຫຼານຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ປື້ມຄູ່​ມື​ສຳລັບການ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ໃນ​ເກົາ​ຫຼີ

 • ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ລະບຸ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ມູນ​ມາ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 1 ມັງກອນ 2016, ​ແຕ່​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແຈ້ງ​ບອກ.
 • ​ໄຟ​ລ໌ PDF ລວມມີ​ລິ້ງ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຫາ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ; ຈົ່ງ​ຄລິກ​ໃສ່​ລິ້ງນັ້ນ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ໜ້າ​ເວັບ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ປື້​ມນີ້​ບໍ່​ສາມາດຖືກ​ລອກ​ແບບ​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ ຫຼືທັງ​ໝົດ ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອະນຸຍາດ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຈາກ​ຜູ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່.
 • ຍັງ​ສາມາດ​ເບິ່ງ PDF ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​​ໄດ້​ຜ່ານ​ແອັບ​ມື​ຖື​ດາ​ນູຣິ.

※ ສາມາດ​ເບິ່ງຂໍ້​ມູນ​ຈາກ​ປີຜ່ານມາ​ໄດ້ ​ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ ດາ​ນູຣິ ​ທີ່(http://liveinkorea.kr)

※ ​ໃຊ້​ລະຫັດ QR ​ເພື່ອ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແອັບ​ດາ​ນູຣິ ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະ​ງ່າຍດາຍ.

pdf

ປື້​ມ​ແນະ​ນໍາ​ສຳລັບ​ການ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ໃນ​ເກົາຫຼີ: ສາລະ​ບານ

 • 1. ພາກ​ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບສາທາລະນະ​ລັດ​ເກົາຫຼີ
 • 2. ການ​ບໍລິການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ
 • 3. ການ​ຢູ່​ອາ​ໄສ ​ແລະ​ສັນຊາດ
 • 4. ວັດທະນະ​ທໍາ ​ແລະ​ການ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ເກົາຫຼີ
 • 5. ການ​ຖືພາ ​ແລະ​ການ​ດູ​ແລ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ລູກ
 • 6. ການ​ສຶກສາຂອງ​ເດັກນ້ອຍ
 • 7. ສຸຂະພາບ ​ແລະ​ການ​ດູ​ແລ​ສຸຂະພາບ
 • 8. ລະບົບ​ປະກັນ​ສັງຄົມ
 • 9. ການ​ຈ້າງ​ງານ ​ແລະ​ແຮງງານ
 • ເອກະສາ​ນອ້າງ​ອີງ