다문화가족지원센터

All categories

메뉴닫기

서브 콘텐츠 시작

현재 페이지 위치

  • 센터소개
  • 조직구성원

조직구성원

조직도

조직도

조직구성원 리스트

미정
담당자 부서 직위 연락처 세부업무
길기선 총괄 센터장 02)3142-5017 - 다문화가족지원센터 총괄 - 유관기관 네트워크 / Tổng quản lý trung tâm
한보람 다문화사업/Dự án đa văn hóa 팀장/trường nhóm 02)3142-5028 - 다문화사업 총괄 - 종사자 인사 관련 업무 - 운영위원회 - 방문교육사업 -다문화이해교육 -명랑운동회 -비품관리 / -Tổng quản lý dự án –Công việc liên quan đến nhân viên Ban điều hành –Dự án giáo dục tại nhà (tiếng Hàn, bố mẹ, sinh hoạt con em) -Giáo dục thông hiểu đa văn hóa- Hội thể thao Muyng Rang -Quản lý thiết bị văn phòng -Mạng lưới xã hội địa phương
이경주 다문화사업/Dự án đa văn hóa 팀원/nhân viên 02)3142-5018 - 회계 및 행정관련 업무 - 집합 한국어교육(기초반, 특별반) - 지역사회 네트워크 / -Đào tạo tiếng Hàn tập trung (lớp sơ cấp, lớp đặc biệt) -Đăng ký ngân sách dự án đa văn hóa và vấn đề liên quan đến thanh toán -Kế toán và liên quan hành chính -Ban điều hành -Mạng lưới xã hội địa phương
박단비 다문화사업/Dự án đa văn hóa 팀원/nhân viên 02)3142-5027 - 가족관계향상프로그램 - 다문화가족 나눔 봉사단 소양교육 및 활동 - 다문화가족 자조모임(통합국적) -다문화이해교육 -인권 감수성 향상 교육 - 다문화인식개선 -지역사회 홍보 및 자원연계 -자원봉사자 관리 -지역사회네트워크 / -Chương trình cải tiến quan hệ gia đình -Giáo dục kiến thức đội tình nguyện viên gia đình đa văn hóa và hoạt động –Họp nhóm gia đình đa văn hóa (Tổng hợp các quốc gia) -Giáo dục thông hiểu đa văn hóa/ giáo dục nâng cao nhân quyền
김혜경 상담사업/Dự án đa văn hóa 팀원/nhân viên 070)7467-0743 - 다문화가족 상담 - 취업상담 및 알선 - 집합정보화교육 - 성평등교육 - 한국사회 적응교육 - 후원사업 - 지역사회 네트워크 / -Tư vấn gia đình đa văn hóa (cá nhân, gia đình, tư vấn qua điện thoại) -Đào tạo tin học hóa tập trung/ giáo dục bình đẳng giới -Giáo dục thích ứng xã hội Hàn Quốc/ dự án tài trợ -Giáo dục con em nhập học và thông tin thi cử -Kết nối cơ quan việc làm địa phương và hướng dẫn đào tạo
신도연 언어발달지원사업/Dự án hổ trợ phát triển ngôn ngữ 팀원/nhân viên 02)3142-5019 - 언어발달 지원사업 - 운영지원 업무 - 지역사회 네트워크 / Dự án hổ trợ phát triển ngôn ngữ -Mạng lưới xã hội địa phương
이진희 통번역사업/Dự án dịch vụ thông phiên dịch 팀원/nhân viên 070)7467-0746 - 통번역사업 - 베트남 자조모임 - 지역사회 네트워크 / -Dự án thông phiên dịch tiếng Việt –Họp nhóm gia đình đa văn hóa (Việt Nam) -Mạng lưới xã hội địa phương
노미애 다문화가족 사례관리사업/Nhân viên quản lý vấn đề xã hội 팀원/nhân viên 070)7467-0747 -사례관리업무 - 초기입국자 관리 - 위기가정 사례관리 - 멘토링사업 - 지역사회 네트워크 / -Đăng ký thành viên mới và nhận hồ sơ -Dự án Mentoring dành cho người kết hôn -Quản lý hổ trợ vấn đề xã hội -Tìm hiểu người kết hôn mới nhập cảnh, gia đình đa văn hóa và kết nối hướng dẫn, chăm sóc tự nguyện trong và ngoài cơ quan -Quản lý ngày nghỉ phép·làm việc của nhân viên -Nhận công văn·gửi công văn trung tâm -Mạng lưới xã hội địa phương
최유정 이중언어코치/Dự án hình thành môi trường song ngữ 팀원/nhân viên 3142-5026 - 이중언어 환경조성 사업 - 지역사회 네트워크 / -Dự án hình thành môi trường song ngữ -Mạng lưới xã hội địa phương

QUICK
MENU

공유하기

SNS 리스트